Mainonta | Ota yhteyttä

Käyttöehdot

Yleistä

Jalustin.netin ylläpidon (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) julkaisema verkkopalvelu Jalustin.net (Jäljempänä ”palvelu”) sijaitsee osoitteessa www.jalustin.net. Verkkopalvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin palvelussa, riippumatta millä laitteella käyttäjä palvelua käyttää. Käyttäjä saa käyttää palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen, lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua näiden tai muiden palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.  Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja palvelun välillä ja määrittelevät palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Käyttämällä palvelua, käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja palvelussa erikseen annettavia ohjeita.

Palveluntarjoalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta tai lopettaa ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja internet-yhteyttä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä. Palvelun virheettömyyttä ja keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Jalustin.net ei vastaa missään olosuhteissa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle laitteelle tai siinä oleville tiedoille, mukaan lukien tietoturvariskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki palvelun oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat palvelulla tai muilla palveluun sisältöä tuottavilla osapuolilla. Palvelun sisällön tai sisällön osan levittäminen yleisön saataviin, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Käyttäjällä ole oikeutta muodostaa palvelusta toista teosta tai toista palvelua.

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajan tuottama sisältö

Palveluntarjoaja vastaa palveluun vain itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa muusta sisällöstä eikä muusta palvelun avulla tai kautta julkaistusta tai saatavasta sisällöstä.

Käyttäjien toimittama sisältö

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien tuottamasta sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkistaa kenenkään muun henkilöllisyyttä tai yhteystietoja. Käyttäjä on itse yksityis-, rikos- ja julkisoikeudellisessa vastuussa palveluun toimittamastaan sisällöstä ja sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Blogien toimittama sisältö

Palveluntarjoaja ei vastaa blogien toimittamasta sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin. Blogin toimittaja on itse yksityis-, rikos- ja julkisoikeudellisessa vastuussa palveluun toimittamastaan sisällöstä ja sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Blogin toimittaja vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet lähettämäänsä / julkaisemaansa materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Kun blogi toimittaa Palveluntarjoajalle materiaalia, luovuttaa hän samalla palveluntarjoajalle ilman korvauksia käyttö- ja luovutusoikeuden, jollei siitä kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoajalla on rajaton oikeus julkaista, käsitellä, kehittää sekä edelleen luovuttaa sisältöä.

Henkilötietojen käyttö

Palvelu ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia henkilötietoja.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Käytämme sivustoillamme evästeitä palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Käyttäjä hyväksyy että Eväste, joka on pieni tekstitiedosto, voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle palvelun välityksellä. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Käyttökatkot

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista katkoista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa.

Foorumi

Foorumille toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää palveluntarjoajalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt foorumille.

Foorumilla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita palvuntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot sekä muut tiedot viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Käyttöehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan ja hyväksyy mahdolliset käyttöehtojen muutokset aina palvelua käyttäessään. Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan sillä hetkellä kun ne palvelussa julkaistaan.

Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Muut ehdot

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelutarjoaja ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta käyttäjän tai blogin palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu sisältö.

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

520

blogia

189

postausta

2

postausta tänään